شیطان‌پرستان ۴ نوجوان را خوردند

شیطان‌پرستان روسی در مراسمی چندش‌آور ۴ نوجوان هموطن خود را کشتند و خوردند.به گزارش نشریه انگلیسی سان ، شیطان‌پرستان به هر یک از قربانیان خود ۶۶۶ ضربه چاقو زدند و سپس با قطعه‌قطعه کردن اجسادشان آنها را پختند و خوردند.


پلیس روسیه قلب‌ها ، جمجمه‌ها و استخوان‌های بدن قربانیان را در چاله‌ای در منطقه باروسلاول،‌ در حدود ۵۰۰ کیلومتری مسکو در کنار لاشه یک جونده کوچک که به طور معکوس روی صلیبی مصلوب شده بود، پیدا کردند.


قربانیان ، ۳ دختر و یک پسر، همگی ۱۶ و ۱۷ ساله ، ماه ژوئن از خانه‌های خود ناپدید شدند. پلیس ماه گذشته اجساد «آیناگوروخووا» ، «اولگا پوخووا» ،‌ «واریا کوزمینا» و «آندره‌یی سوروکین» را پیدا کرد.


 شیطان‌پرستان این نوجوانان را تک‌تک فریفتند و به کلبه‌ای بردند و پیش از شروع مراسم ابلهانه خود ، آنان را وادار کردند مقدار زیادی مشروب الکلی بنوشند. موهای سر قربانیان در نزدیکی محل کباب کردن جسدشان پیدا شد.


پلیس پس از این که مطلع شد ۴ نوجوان با رهبر گروه شیطان‌پرستان تماس تلفنی داشته‌اند، ۸ نفر از شیطان‌پرستان را دستگیر کرد. آپارتمان «نیکلای اوگولوبیاک» ،‌ رهبر شیطان‌پرستان در حدود ۲۵۰ متری محل کشف بقایای نوجوانان قرار دارد.