شکایت از مرده برای دریافت مهریه

زنی که ادعا می کند پسر فوت شده یک زن کرمانشاهی با او ازدواج کرده و باید مهریه اش را بپردازد ، برای روشن شدن حقیقت به دادسرای کرمانشاه احضار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ، چند روز پیش زنی به نام اقدس در دادسرای کرمانشاه ، از زنی به نام زینب که خود را عروس وی معرفی کرده و قصد گرفتن مهریه اش را دارد ، شکایت کرد. این زن در تشریح ماجرا به بازپرس پرونده گفت : پسرم مدتی قبل فوت کرده است.
چند روز پیش از دادگاه خانواده احضاریه برایم آمد ، مبنی بر این که عروسم به نام زینب از پسر فوت شده ام شکایت و تقاضای گرفتن مهریه اش را کرده است. از این موضوع بشدت شوکه شده بودم چراکه پسرم اصلا ازدواج نکرده بود بنابراین به دادگاه خانواده رفتم و با این زن جوان روبه رو شدم. او یک سند عقدنامه که امضای پسر فوت شده ام روی آن ثبت شده بود ، نشانم داد اما من اصلا این زن را نمی شناسم و او با این کار قصد کلاهبرداری دارد.