شکایت بهرام رادان از پخش کننده شایعه ازدواجش

این بار هر روزنامه یا مجله ای مطلب دروغ در باره ی من چاپ کند من خودم از آن مجله شکایت می کنم ٬ حال می خواهد شهرام زمانی باشد یا امیر قادری ٬ می خواهد خانواده سبز باشد یا مجله فیلم .
سینمای ما نوشت : روز گذشته رهگذران روی کیوسک‌های مطبوعاتی تیتر درشتی دیدند که از ازدواج بهرام رادان خبر می‌داد. علیرضا باذل ( مدیر برنامه بهرام رادان ) در این رابطه به خبرنگار سینمای ما گفت : « من خودم چون در مطبوعات کار کرده ام ٬ در طول این ۸ سال بار ها و بار ها در برابر این خبرها جلوی بهرام رادان را گرفته ام و نگذاشتم از هیچ روزنامه و یا مجله ای شکایت کند .


اما مدتی پیش بهرام به من گفت : « علیرضا این بار هر روزنامه یا مجله ای مطلب دروغ در باره ی من چاپ کند من خودم از آن مجله شکایت می کنم ٬ حال می خواهد شهرام زمانی باشد یا امیر قادری ٬ می خواهد خانواده سبز باشد یا مجله فیلم . » که متاسفانه شهرام زمانی شخصی است که بهرام رادان برای اولین بار می خواهد از او شکایت کند .


روزنامه تلاش اگر چه سطح اخبار بالایی نداشت اما هیچ گاه مطلب دروغ نمی نوشت . نکته قابل توجه این است که خبر ازدواج بهرام رادان حدود ۲ ماه پیش در وب سایت رسمی خودش تکذیب شد . حال متن شکایت نامه بهرام رادان هم تنظیم شده و از امروز مراحل قانونی خودش را طی می کند . »