یاهو در سال ۱۹۹۶ چه شکلی بوده؟!

قدیمی ترین عکس از سایت یاهو

این عکس، قدیمی‌ترین تصویری است که از سایت یاهو وجود دارد. در روز ۲۰ اکتبر سال ۱۹۹۶ صفحه اصلی سایت یاهو چنین بوده است:

 

 

قدیمی ترین عکس از سایت یاهو