ضربه آرنج ۱۳۹ میلیون دلاری


images/20061018/picasso.jpg جام جم آنلاین : یک میلیاردر آمریکایی به طور سهوی ضربه آرنجش به تابلوی مشهور «رویا» اثر پیکاسو اصابت کرده و یک سوراخ در این تابلو که می خواست آن را به قیمت بی سابقه ۱۳۹ میلیون دلار بفروشد ، ایجاد کرد!
به گزارش خبرگزاری رویترز ، استیو واین ، سرمایه دار اهل لاس وگاس هنگامی که ماه گذشته تابلو «رویا» اثر پیکاسو را در دفترکارش به چند مهمان نشان می داد ، هیجان زده شد و با حرکتی غیرارادی سوراخی به قطر یک سکه یک دلاری را در وسط این تابلوی ۱۳۹ میلیون دلاری ایجاد کرد!
واین قرار بود تابلو را به قیمت ۱۳۹ میلیون دلار به مجموعه داری به نام استیون کوهن بفروشد.
این مبلغ بالاترین مبلغی است که برای یک تابلوی نقاشی قرار بود پرداخت شود که به دلیل هیجان وشاید دست وپا چلفتی استیو واین معامله جوش نخورد!
واین هنگام نشان دادن تابلوی پیکاسو به مهمانان خود ، با هیجان دستهایش را تکان داد و با آرنج راست محکم به وسط تابلو کوبید!
استیو واین فعلا از فروش تابلو منصرف شده تا آن را برای تعمیر به دست کارشناسان بدهد.