ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

ضرب المثل،ضرب المثل عطار
ضرب المثل،ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید ،هر چیز باید خودش خاصیت خود را نشان دهد. با تعریف کردن و گفتن این که چنین است و چنان است، نمی توان به خصوصیات و ویژگی های چیزی اضافه کرد. این مَثَل در تأکید این مطلب به کار می رود.

 توضیح ضرب المثل

مشک ماده معطری است که در کیسه ای کوچک و زیر شکم آهوی نر قرار دارد. مشک تازه، ماده ای روغنی، معطر و قهوه ای رنگ است. خشک شده آن سخت و شکننده و رنگش قهوه ای تیره مایل به سیاه می‌شود و بوی تندی دارد.

 از مشک در ساخت عطر ، خوشبو کردن بعضی نوشیدنی ها استفاده  می‌شود. این ماده به دو صورت در بازار فروخته می‌شود؛ یکی اینکه مشک و کیسه آن را پس از شکار آهو از زیرپوستش خارج می کنند و با همان کیسه می فروشند. دیگر اینکه مشک را از کیسه بیرون می آورند و می فروشند. معمولاً مشکی که به طریق اول فروخته شود، مرغوب تر است و قیمت گران تری نیز دارد؛ چون اگر مشک از کیسه خارج شده باشد، احتمال دارد مواد دیگری به آن اضافه شود و خالص نباشد.

منبع :تبیان

مطلب بالا در دسته‌بندی ضرب المثل و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۹ August 2015 | 11:13 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.