ضرغامی: راه اندازی شبکه جدید خبری انگلیسی زبان
تولید برنامه‌های مناسب با خواست و نیاز مخاطبان شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما در دستور کار رسانه ملی است که به دلیل محدودیت اعتبار سازمان تاکنون محقق نشده است.

به نوشته «کیهان»، رئیس سازمان صدا و سیما، با اشاره به اینکه برخی از برنامه‌های نمایشی که رسانه ملی در شبکه‌های برون مرزی فارسی زبان خود پخش می‌کند تکرار برنامه‌های پخش شده در شبکه‌های داخلی است افزود: مدیران و دست اندرکاران رسانه ملی به خوبی از خواست مخاطبان خود در خارج از کشور آگاهند و در صورت توجه بیشتر به بودجه رسانه ملی امان برنامه‌سازی بر اساس نیاز ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌شود.

عزت‌الله ضرغامی، همچنین از فراهم شدن مقدمات راه اندازی شبکه خبری انگلیسی زبان در سال ۸۵ و امکان استفاده کاربران اینترنتی در سراسر جهان از برنامه‌های مختلف شبکه‌های داخلی- استانی و برون مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران خبر داد. وی که در جمع رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت افزود: خلق راه‌های جدید ارتباطی و ایجاد فضاهای نو برای تعامل بیشتر با مردم جهان وظیفه مشترک دستگاه دیپلماسی کشور و رسانه ملی است.