طاقت گوش دادن به حرف‏هاى بیهوده را ندارم از نیامدن استاد سر کلاس‏عصبانى مى‏شوم و صورتم جوش مى‏زند. چه کار کنم؟بى‏حوصلگى وعصبانیت سریع و پریشانى فکر مى‏تواند عوامل گوناگونى داشته باشد و چون مشاوره مکاتبه‏اى است، نمى‏توانیم دقیقاً قضاوت کنیم؛ اما دلیل آن هر چه که باشد، با راه‏کارهایى که ارائه مى‏شود، تا حدود زیادى مى‏توان از آن پیشگیرى نمود: ۱- براى اوقات شبانه‏روزى خود برنامه‏ریزى کنید و هر کارى را درموقع خودش انجام دهید. ۲- ممکن است گاهى عوامل خارجى و محیطى که در کنترل شما نیست، بعضى از برنامه‏هاى شما را به هم بزند؛ شما باید در برنامه خود چنین اتفاقاتى را نیز پیش‏بینى کنید و از قبل خودتان را براى رفتارى مناسب آماده کنید. ۳- هنگامى که عصبانى مى‏شوید، در خودتان یک تغییر حالت فیزیک ایجاد کنید؛ مثلاً مقدارى قدم بزنید و سعى کنید در آن لحظات تصمیم نگیرید و اگر آب در دسترس شماست، مقدارى آب خنک میل کنید و دست و صورت خود را با آن شستشو دهید. ۴- اگر امکان دارد، هنگام عصبانیت یا بى‏حوصلگى و کسالت، یک دوش آب ولرم بگیرید. ۵- چند لحظه دراز بکشید و چشمان خود را ببندید و همه ماهیچه‏هاى خود را شل کنید تا آرامش عضلانى پیدا کنید و فکر خود را از آنچه موجب عصبانیت شما شده است منصرف کنید و به عضلات بدن خود تمرکز یابید. ۶- به خودتان تلقین کنید که اتفاق خاصى نیفتاده است؛ مثلاً اگر کلاس تعطیل شده بشود، اشکالى ندارد. مگر آسمان به زمین آمده؟ بقیه در چنین مواردى چه مى‏کنند؟ آیا همه عزا مى‏گیرند؟ هر کسى به کارى مشغول مى‏شود و اعتنایى به این گونه موارد نمى‏کند.