طالب لو دروزاه بان فیکس استقلال!

اختصاصی از سایت آبیته دات کام

مهدی رحمتی در هفته های اخیر در درون دروازه استقلال تهران ایستاده است. او حتی در آخرین دیدار استقلال پیش از رویارویی با حریف دیرینه خود، سنگربان استقلال بود. این روزها همه جا سخن از این است که مهدی رحمتی به دلیل بازی بیشتر در درون دروازه استقلال می ایستد. اما سایت آبیته دات کام(سایت هواداران باشگاه استقلال تهران) در آخرین خبر اختصاصی خود، وحید طالب لو را دروازه بان اول استقلال در بازی با پرسپولیس معرفی نموده است.


گویا کادر فنی استقلال طی صحبتی با وحید طالب لو، به او آماده باش داده اند و گفته اند که طالب لو بدون شک دروازه بان فیکس استقلال در برابر پرسپولیس خواهد بود.
طالب لو به دلیل سابقه بازی در دربی و همچنین آشنا بودن با شرایط روحی و روانی چنین دیداری به طور یقین دروازه بان استقلال تهران خواهد بود.


www.abieteh.com