طبیعت آفریقا، هارمونی انسان و طبیعت


 
images/20080113/luo.jpg
 
جام جم آنلاین: دریاچه های دائمی و فصلی ، رودخانه ها و آبگیرها بخشی از طبیعت باشکوه و بی نظیر قاره آفریقا هستند. این اماکن زیستگاه جانوران بسیاری از جمله پرندگان بومی و نیز پرندگان مهاجری هستند که هر ساله از اقصی نقاط جهان برای تخم گذاری و پرورش جوجه هایشان به قاره آفریقا مهاجرت می کنند.
درعین حال ، منابع آبی عامل اصلی مهاجرت جانوران علفخوار در فصل خشک بوده و به همین دلیل زمین های پیرامون آنها شکارگاه جانوران گوشتخوار محسوب می شود.

عکس‌ها از لوئوهونگ، عکاس چینی