طرحهای ون گوگ
مجموعه گردآوری شده در وین، بزرگترین نمایشگاه آثار ون گوگ ، نقاش تابلوی مشهور “گلهای آفتابگردان” ظرف ۱۸ سال اخیر است اما این نخستین بار در طول ۵۰ سال گذشته است که اتریش چنین نمایشگاهی را برگزار می کند. تصویر: پرتره نقاش


ون گوگ در آخرین روزهای عمر خود، پیش از آنکه با شکلیک گلوله به سینه اش در سال ۱۸۹۰ به زندگی خود خاتمه دهد، چند تابلوی معروف نقاشی را کشید. “اوور – سور – واز” ، “مزرعه تریگال” و “باغ دوبینیی” از جمله آثار مشهور او در این روزها است. تصویر: تابلو “اوور – سور – واز”


پس از دو سال زندگی در پاریس، “شهر نور”، ون گوگ به “آرل ” در جنوب فرانسه رفت تا شناخته ترین و ارزشمندترین بخش از آثار زندگی هنری خویش را تولید کند. او در آنجا به کشیدن طرحهایی آهنگین و پویا با مداد از راهها و مزارع پرداخت که اکنون به عنوان مجموعه ای از کارهای خصوصی او شناخته می شود.


دومین مرحله از زندگی هنری ون گوگ از سال ۱۸۸۶ در پاریس آغاز می شود که در آن، رنگ نقره ای نقش اول را در آثارش ایفا می کند و او را در کسوت امپرسیونیستها مطرح می سازد. او در این مرحله ، سبک رئالیسم را که در آثار نخستین او جلوه گر بود، کنار می گذارد. ون گوگ در این دوران، از پنجره آپارتمانش در “مونت مارت” پاریس ، پلها و قایقها را در رود سن و برخی، پرتره های شخصی را به تصویر کشید.


نمایشگاه از طریق آثار گردآوری شده تلاش می کند حاصل کار ون گوگ را در طول ۲۷ سال به نمایشگاه بگذارد. او در نخستین آثارش در فاصله سالهای ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ به زندگی در مزرعه توجه می کند و تابلوهایش به نشان دادن فعالیتهای روستاییان، مناظر محلی و به ویژه، چهره کارگرانی که مشقت و سختی کار را در شرایط اجتماعی مزارع هلند تحمل می کنند، اختصاص دارد. از جمله آثار او با مداد، “پیرزنی با کلاه” و “آسیاب آبی در گنپ” شهرت بسیار دارد. تصویر: درو در گندمزار


ون گوگ در سطح جهان به عنوان نقاشی مشهور است که در آثار خود به وفور از رنگهای زرد و لیمویی بهره برده و با کشیدن طرحهای زیبا با مداد به یک نقاش منحصر به فرد در جهان تبدیل گشته است. تصویر: طبیعت بی جان


میزان بیمه تابلوهای این نمایشگاه مبلغ سه میلیارد یورو برابر با چهار میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار تعیین شده است. تصویر: تابلوی مزرعه گلهای آفتابگردان