طلاق از شوهر دشمن حمام و بدبو


 
images/20060930/bou.jpg
 
جام‌جم آنلاین: وقتی عالیا به دادگاه خانواده بولاق در قاهره مراجعه کرد تا به خاطر عدم تحمل بوی بد عالیش شوهرش از او طلاق بگیرد ، قضات حرف او را چندان جدی نگرفتند!

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وقتی عالیش شوهر عالیا، یک فروشنده آب معدنی در مقابل قضات دادگاه خانواده حاضر شد ، قضات دادگاه از شدت بوی بد بدن عالیش بینی‌های خود را گرفته و فورا جلسه دادگاه را به حال تعلیق درآوردند تا خفه نشوند!
عالیا به قضات دادگاه گفت، شوهرش دشمن استحمام است و فقط سالی دو بار یک دوش مختصر می‌گیرد ، آن هم بدون استفاده از صابون!
عالیا افزود، عالیش، شوهرش در سایر ایام سال حمام را به کلی تحریم کرده و حتی از کنار حمام هم رد نمی‌شود!
دادگاه خانواده بولاق به زودی رای خود را برای نجات این زن از بوی بد شوهر دشمن حمام اعلام می‌کند!