طناب دار در انتظار جنایتکاران باراجین قزوین/ پایان شایعه تجاوز به دختران در جنگل

۴ عامل تجاوز به عنف در باراجین براساس حکم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از مُخبر حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برگرفته از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، پرونده هشت متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای چهار نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت

دیه به شاکیان از سوی سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.

نیمه دوم شهریورماه ۱۳۹۴ در حالی که برخی گمانه‌زنی‌‌ها براساس شنید‌ه‌‌ها به شایعه‌هایی در جامعه تبدیل می‌‌شد، کمیسیون پیشگیری از جرایم خاص در دستور کار خود پرونده‌ای را دنبال می‌‌کرد که به لحاظ حساسیت بر روی میز کار کارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.

شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌‌های قزوین» نقل برخی سایت‌‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خـبـری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خـبـر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.

در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرایم برای ۸ نفر از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تهدید بررسی شود.

دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد بررسی کرد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی چهار نفر از متهمان در خصوص یکی از شاکیان به اطمینان رسید.

از این رو دادگاه با گواه‌مندی بند (الف) ماده ۸۹، ماده ۲۵ و بند (پ) ماده ۱۲۶، مواد ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۶۴ و ماده ۲۱۱ و بند (ت) ماده ۲۲۴ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۷۰۹ و مواد ۷۱۰ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۱، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات با رعایت ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آرا را صادر کرد.

براساس رأی صادره چهار نفر از متهمان از دید اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم‌ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس، شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.

همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.

در رأی اعلام شده دو نفر از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکامشان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص این پرونده گفت: از آنجا که آرای صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان است و پس از تأیید دیوان عالی کشور قطعیت می‌‌یابد، جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آرا به اطلاع عموم خواهد رسید.

جمال انصاری افزود: مردم بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرایم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از راه قانونی منجمله سرعت بخشیدن در صدور آرا و حتی اجرای آن از اولویت‌‌های دستگاه قضایی است.