طناب دار محکوم به قصاص پاره شد

هنگام اجرای حکم قصاص یک متهم به قتل در ابهر، طناب دار پاره شد و مرد محکوم پس از سقوط به کما فرو رفت.
این حادثه هنگام کشیدن چهارپایه از زیر پای محکوم به قصاص از سوی والدین مقتول روی داد و مرد محکوم به دلیل آسیب دیدگی به کما فرو رفت. خبرها حاکی از آن است که مرد محکوم به بیمارستان منتقل شده است.