طنز: انواع ازدواج؛ از ازدواج مسلم تا ازدواج مشبک

راستیتش دیدم مجلس خیلی وقته داره با واژه های «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کنه و تو سر خودشو مردم میزنه که بگه من به فکر حمایت از خانواده هام. کسی هم نمیگه این چه جور حمایتی یه که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را شامل میشه، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسه تصویب کنه گفتم بیام شکلهای دیگه شم معرفی کنم.
انواع ازدواج:
ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردیه
ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با زن اولش خسته شده  برای تفریح زن دیگه ای بگیره.
ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمییشه یا مریضه به بهانه های واهی مثل مردونگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر تو امتحان الهی، به پای او  بمونه ؟موجهه که تو این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اقدام کنه.
ازدواج متمم: مرد ببینه چه صفات زنونه ای رو دوست داشته که زن اولش نداره بعد زنی بگیره که اون صفت ها رو داشته باشه.
ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت کنه.
ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی رو که شرع بهش اجازه میده رو بگیره.
ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیره: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.
ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیره.

ازدواج میسر: مرد هر زنی رو که برش میسره بگیره.
ازدواج مشبک: مرد یه شبکه هرمی ازدواج راه بندازه. یعنی اینکه که هر زنی گرفت، اون زن، چهار زن دیگه هم بهش معرفی کنه و اون همه اونا رو بگیره.


– محمد صادق

یک نظر برای "طنز: انواع ازدواج؛ از ازدواج مسلم تا ازدواج مشبک" ارسال شده
  1. eli گفت:

    تنها چیزی که میشه گفت واقعا برای همه مردا متاسفم….

  2. ش.ش گفت:

    خیلی مزخرف ومسخره بود شما مردها که هروقت صحبت از ازدواج مجدد باشه از خوشحالی پر درمیارید