ظواهر چه نقشى در رسیدن به روح و گوهر دین دارند؟
جواب :  


  ) این که «فهمیدن و رسیدن به روح و گوهر دین مهم است» مطلب درستى مى‏باشد؛ اما این گزاره که «ظواهر چندان نقشى ندارد» باطل و بى‏اساس است؛ زیرا: اولاً راه رسیدن به گوهر و روح دین چیست؟ آیا راهى غیر از همین احکام ظاهرى وجود دارد؟ به عبارت دیگر روح و جان دین در کالبد همین احکام شریعت است و سرا و لب‏ا دین در متن همین قشر و صدف است. ازاین‏رو گوهر خود را با همین صدف‏ها از ما خواسته است و اجازه کنار نهادن احکام ظاهرى شریعت را به کسى نداده است. مگر پیامبر(ص) و ائمه(ع) روح دین را در نیافته بودند که این همه به احکام الهى پاى‏بندى و تقید نشان مى‏دادند؟ از همین‏رو است که همه عارفان برجسته و فیلسوفان اسلامى بر حفظ شریعت در عین تلاش براى راه‏یابى به ژرفاى دین به جد تأکید واصرار مى‏ورزیدند و برعکس شریعت گریزى و شریعت زدایى تنها توسط انسان‏هایى مسؤولیت گریز (مانند برخى از صوفى‏نمایان و درویش مسلکان) تبلیغ و ترویج مى‏شد. ثانیاً دین گوهر خود را با همین صدف‏ها و احکام ظاهرى‏اش از ما خواسته است و اجازه کوچکترین تخطى از احکام شریعت را به کسى حتى به پیامبر(ص) و اولیاى بزرگ الهى نداده است. بنابراین چگونه مى‏توان با مبارزه با هنجارهاى دینى به روح آن راه یافت؟ ثالثاً بالاخره مسأله تعبد و بندگى چه مى‏شود؟ اگر واقعاً ما بنده خدا هستیم بنابراین لزوماً باید براساس شریعت الهى عمل کنیم وگرنه صرف تنظیم رابطه و عبادت دلبخواهى را شیطان نیز پذیرفت ولى خداوند او را طرد کرد و از او مى‏خواست که به آنچه امر کرده است گردن گذارد چه اساساً رکن اولیه بندگى آن است که بنده خواست و مطلوب «رب» را بر هواى خویش مقدم بدارد وگرنه بندگى نفس است نه بندگى رب‏ا. متأسفانه مشکل گریز از بندگى در قرون اخیر در جهان غرب پا گرفت واکنون به گونه‏اى التقاطى در جامعه ما نیز ترویج و تبلیغ مى‏شود. د ) در پایان شایان ذکر است که همه اندیشه‏هایى که نقل کرده‏اید ناشى از این است که بشر در طول تاریخ ارزش تکالیف الهى را به درستى نشناخته و گاهى براى گریز از آن به تئوریزه کردن شریعت‏زدایى مى‏پردازد و راه درمان مسأله آن است که ارزش تکلیف روشن شود و معلوم شود که تکلیف «تشریف» است؛ همان طور که سیدبن طاووس براى رسیدن به آن جشن گرفت.