عابدزاده: محمودخان روی خاک بنشیند و شما روی صندلی؟

انتظار نداشتیم شما با خبرنگاران به مشکل بخورید، زیرا پس از پایان دوران بازیگری‌تان همواره ارتباط خوبی با خبرنگاران و روزنامه‌های ورزشی داشتید.
 مشکل از من نیست. مشکل از آنها بود که احترام به پیشکسوت را رعایت نکردند.

 


  اصل ماجرا چه بود؟
 دو روز پیش در زمین شرکت‌واحد تمرین می‌کردیم که من یک لحظه دیدم محمودخان (خوردبین) با رفیقش روی خاک‌ها نشسته و مشغول صحبت کردن هستند؛ آن‌وقت خبرنگاران از روی صندلی تمرین را تماشا می‌کنند. رفتم و به یکی از خبرنگاران تیم گفتم محمودخان را ببر روی صندلی.

 


  ظاهرا خود شما هم با خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرده‌اید؟
 نه بابا، فقط گفتم به یک پیشکسوت احترام بگذارند.

 


  در همین حد؟
 بله، اما رفتند و در روزنامه‌هایشان نوشتند عابدزاده دعوا کرده، داد زده، فحش داده و… در حالی‌که من فقط به‌خاطر محمودخان به آنها تذکر دادم.

 


  این کار وظیفه شما بود؟
 بله، اگر من احترام به بزرگتر را رعایت نکنم، فردا بازیکن جوان‌تر تیم چه می‌گوید. چهار خبرنگار جوان که تازه وارد روزنامه شده‌اند، باید یاد بگیرند که امثال خوردبین پیشکسوت این تیم است

 


  ولی قسمتی که خبرنگاران نشسته بودند، به آنها اختصاص داشت و از سال گذشته با حضور در آن قسمت به کارشان می‌پرداختند.
 یعنی شما می‌گویید محمودخان باید روی خاک‌ها بنشیند و خبرنگاران روی صندلی؟

 


  اما شما در تمرین روز بعد (دیروز) هم باز با خبرنگاران درگیری پیدا کردید؟
 چون دروغ نوشته بودند. رفتم و گفتم تا به‌خاطر دروغ‌هایتان عذرخواهی نکنید، نباید در تمرین پرسپولیس حاضر شوید که شنیدم عذرخواهی کرده‌اند

 


  فکر نمی‌کنید این کارها برای پرسپولیس حاشیه درست کند
 من سرم به کار خودم است و با خبرنگاران کاری ندارم اما همه آنها را دوست دارم و سلام من را به آنها برسانید.

 


  شنیدیم که مسئولان باشگاه به شما تذکر داده‌اند.
 این هم از همان دروغ‌ها است.
 

 بازی پرسپولیس مقابل سایپا چطور بود؟
  به عنوان اولین بازی، پرسپولیس عالی شروع کرد