عادت یا عشق

عادت یا عشق،نمیدونم،نمیتونم نبینمت

نمیتونم حتی یه شب به تنهایی بسپارمت

عادت یا عشق،فقط بدون مثل نفس دوست دارم

خودم اگه از یاد برم،تو را به خاطر میارم

هر اسمی که میخوای بذار،رو من و احساسم به تو

عادت،هوس،عشق یا هوا،یه اسم یا یه واژه ی نو

اما بدون هزار دفعه،اگه بازم دنیا بیام

دوباره عاشقت میشم،همیشه دنبالت میام

ساده بگم،ساده بگم،سادگیاتو دوست دارم

ساده نمیگذرم ازت،تو را تو شعرا میارم

ساده بگم عاشقتم،ساده بگم میخوام تو را

عادت دارم با تو باشم،یه وقت نگی بهم برو

دوست ندارم سختش کنم،احساسمو نسبت به تو

میخوام بهت ساده بگم،فقط توام ساده بشو

حرفامو گوش بده میخوام،حاله دلم را بدونی

شاید اثر کرد حرفام و بشه کنارم بمونی

شاید بشه رویای من،به سادگی دنیا بیاد

حسه بد خدافظی،دیگه سراغمون نیاد

ساده بگم،ساده بگم،سادگیاتو دوست دارم