عادل فردوسی پور قربانی شکست سازمان تربیت بدنی


     شکست در مناظره دوشنبه شب هفته گذشته برای مدیران سازمان تربیت بدنی سنگین تمام شد. چه آنکه اگر در مناظره صفایی فراهانی با کیومرث هاشمی، نماینده سازمان می توانست با استدلال محکم تری صفایی را به «سوءمدیریت» متهم کند، الان سازمان تربیت بدنی «برنده» داستان لقب می گرفت.
    به نوشته رونامه اعتماد، البته این شکست تبعاتی را هم به همراه داشته. اولین بازخورد پس از آن ۳۶ ساعت پس از روی آنتن رفتن نود اتفاق افتاد. جایی که محمد علی آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت؛ «با سنگ اندازان ورزش برخورد می کنیم.» هر چند که این پایان موضع گیری رئیس سازمان تربیت بدنی در قبال اتفاقات عجیب مناظره صفایی – کیومرث هاشمی نبود. علی آبادی صبح روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت که به دام خبرنگاران افتاده بود، با شیطنت
خبرنگاری روبه رو شد که از او پرسید؛ «دوشنبه شب نود را دیدید؟» پاسخ علی آبادی جالب تر از چیزی بود که تصورش می شد؛ «بله، دوشنبه شب کاملاً وقتم خالی بود و نود را کامل دیدم. با اینکه اعتقاد دارم آگاه کردن مردم اقدام خوبی است اما این نوع بحث کردن در فوتبال به نفع ورزش کشورمان نیست.» علی آبادی پس از گفتن این جملات با شوخی و خنده بحث را به جای دیگری کشاند.
    البته گویا سازمان تربیت بدنی هنوز نمی خواهد شکست استراتژیک در مناظره را قبول کند. آنها با اهرم های فشاری که در اختیار دارند به دنبال برگرداندن ورق به نفع خودشان هستند. حتی گویا سازمان تربیت بدنی از حالا دنبال فرستادن نماینده خود به «ورزش و مردم» است تا این بار سازمان مدارک جدیدی را رو کند.
    نماینده سازمان تربیت بدنی در برنامه صبحگاهی جمعه کسی نیست جز علی رغبتی. پس از اینکه کیومرث هاشمی در مناظره با صفایی ناکارآمد بود و حتی کار را به جایی کشاند که علی آبادی در تماس با او دستور قطع تماس با نود را بدهد و محمد آخوندی سخنگوی خود را به جای معاونش روی خط ارتباط مستقیم نود بفرستد، احتمالاً دیگر کیومرث هاشمی در بحث های بعدی پیرامون فدراسیون فوتبال جایی نخواهد داشت. روز گذشته بهرام شفیع با تایید اینکه رغبتی جمعه ۱۴ دی ماه به استودیوی شبکه اول می رود، گفت؛ «ایشان می آیند تا یکسری از ابهامات را در کمیته انتقالی از بین ببرند.» البته این اتفاق یک مقداری هم به فشار سازمان تربیت بدنی به صداوسیما ارتباط دارد.
    پیش از آغاز نود مدیران سازمان اصلاً پیش بینی نمی کردند صفایی فراهانی اینقدر با توپ پر مناظره را آغاز کند و البته آنها این اتفاق را از چشم عادل فردوسی پور می بینند؛ کسی که در چند روز گذشته بارها از اینکه «نمایندگان سازمان را هم به نود دعوت کردیم ولی خودشان نیامدند»، خبر داده است.
    اما با وجود این الان عادل فردوسی پور از سوی مدیران سازمان تربیت بدنی متهم شده به اینکه در نود جانب صفایی را گرفته. هرچند که تمام بینندگان نود دیدند او دوشنبه شب چقدر از مواضع سازمان دربرابرصفایی دفاع کرده. چیزی که دهان به دهان می چرخد بحث اخراج عادل فردوسی پور از اجرای نود است؛ اتفاقی که منشاء آن نه مدیران صدا و سیما که سایت های خبری نزدیک به جناح اصولگرایان هستند. این سایت های خبری «نود» دوشنبه شب را بی شباهت به آخرین اجرای فرزاد حسنی در «کوله پشتی» ندانسته اند.
    برنامه یی که در آن فرزاد حسنی با سوالات تند خود انتقادات شدیدی را به عملکرد نیروی انتظامی وارد کرده بود. اما نباید فراموش کرد که موضع گیری فردوسی پور در نود اصلاً شباهتی به سبک اجرای حسنی ندارد. اگر حسنی در «کوله پشتی» انتقادات زیادی را وارد کرده بود، فردوسی پور در «نود» در بحث با صفایی فراهانی به صراحت از مواضع سازمان تربیت بدنی دفاع می کرد.
    البته این را هم باید اضافه کرد که «ممنوع التصویری» محسن صفایی فراهانی در صدا و سیما با اصرار پورمحمدی مدیر شبکه سوم منتفی شد و مدیران صدا و سیما برای شکستن «ممنوع التصویری» صفایی «نود» را انتخاب کردند وگرنه پیش از آن بحث حضور صفایی در «ورزش از نگاه دو» و حتی «صبح آمد» هم بود که با مخالفت مدیران صدا و سیما مواجه شد. اما در این ماجرا احتمالاً تمام کاسه و کوزه ها بر سر عادل شکسته شود. هرچند که فعلاً مدیران شبکه سوم از موضع گیری در قبال این اتفاقات فرار می کنند و به تماس های تلفنی خبرنگاران پاسخ نمی دهند.
    
    مهدی امیرپور