عاقبت از «موس» خلاص شدیم

عاقبت از «موس» خلاص شدیم

موس رایانه، به رغم کارایی هایش، جزو نفرت انگیزترین ابزارهای مصرفی است؛ به جز کلافگی استفاده طولانی از موس در کنار کیبورد، خستگی دست، سیم و مکان قرارگیری آن، هر کاربری را کلافه می کند. با این هفته تا به امروز، برای کار با رایانه های شخصی (به جز لپ تاپ ها که پد لمسی دارند) راه فراری برای عدم استفاده از موس پیدا نشد. این ابزار دست و پاگیر ولی کار راه انداز، در حدود نیم قرن پس از طرح نخستین ایده آن، یکه تاز بازار مصرفی رایانه در جهان بود. چه کسی است که به رایانه دست زده باشد ولی به موس نه؟ حقیقتا هیچ کس! اما از فردا، موس به انقراض نزدیک می شود…
از فردا، مایکروسافت بسته نرم افزاری جدیدی در اختیار برنامه سازان تجاری قرار می دهد که با آن بتوانند برنامه هایی را بنویسند که فقط با حرکات بدن فرمان بگیرند البته به کمک حسگر حرکتی کینکت که پیش تر فقط برای کنسول بازی ایکس باکس ۳۶۰ فروخته می شد. بدین ترتیب کافی است پس از ارائه این نرم افزارها برای تان یک دستگاه کینکت بخرید، آن وقت دیگر لازم نیست برای شنیدن موسیقی یا نمایش ویدیو و حتی حرکت در محیط سع بعدی یک نرم افزار، به خودتان زحمت تکان دادن موس و کیبورد را بدهید!

همین که دستتان را حرکت بدهید کافی است. کینکت در اصل از دو دوربین و یک درگاه فروسرخ برای تشخیص تمام نمای بدن شما استفاده می کند و همین قابلیت آن است که حس بازی با کنسول ایکس باکس ۳۶۰ را دوچندان می کند. ناتوان های جسمی می توانند از این وسیله برای انجام کارهای ناممکن امروزی خود در رایانه بهره گیرند و همگی می توانند پا به دنیاهای مجازی بگذارند بی آنکه دیگر بر صندلی خود بنشینند، بلکه درواقع تمام حرکت های آن دنیای مجازی را در واقعیت انجام می دهند.

شاید طعم شبکه هایی مثل سکندلایف، مانند خواب هایی شود که دیگر خودمان برای دیدنش طرح می ریزیم. گرچه درست ۱۲ سال پیش در فیلم گزارش اقلیت اثر استیون اسپیلبرگ نشان داده شد که انجام عملیات بدون دخالت ابزار واسط و فقط با دست در سال ۲۰۵۴ امکانپذیر است ولی به سال ۲۰۱۴ ترسیده، این فناوری البته راحت تر از حتی نسخه خیالی اش در خانه هایمان خواهد بود. چهار دهه زودتر بازهم تحقق یک رویا و انقراض آنچه که دیگر عادی شده بود.