عجایب آزمون رانندگی در چین!

عجایب آزمون رانندگی در چین!

در این آزمون سوال‌هایی در مورد قوانین جاده ،مواد شیمیایی خطرناک و مسائل ایمنی مطرح شده است اما برخی از این سوالات بسیار عجیب و مسخره است.

اگر فکر می‌کنید که دریافت گواهینامه رانندگی در ایران بسیار آسان و در آمریکا بسیار دشوار است سخت در اشتباه هستید زیرا صبر کنید تا آزمون رانندگی در چین را برای شما توصیف کنم تا بدانید سختی در آزمون رانندگی چه معنایی دارد.

در این آزمون سوال‌هایی در مورد قوانین جاده ،مواد شیمیایی خطرناک و مسائل ایمنی مطرح شده است ولی برخی از این سوالات بسیار عجیب و مسخره است.

پاسخ درست یا غلط جای خود را به اظهار درست یا غلط و در حقیقت استنباط شما داده است و جواب صحیح تری وجود ندارد.

به عنوان مثال:

“وقتی یک وسیله نقلیه موتوری در بزرگراه دچار مشکل شده و سرنگون می‌شود وسایل نقلیه دیگر وظیفه دارند تا در پشت او قرار بگیرند تا جلوی اتفاقات بعدی را بگیرند.”

جواب:نادرست !

بعد از مرور ۱۲۰ صفحه از این سوالات و پاسخ‌های آنان ما بیشتر در این پازل معما گونه سرگردان می‌شویم.

“هنگامی‌که یک وسیله نقلیه موتوری در جاده‌ در حال حرکت است افراد داخل وسیله نقلیه اجازه ندارند تا سر خود را از پنجره آن خارج کنند اما می‌توانند دست‌ها را خارج کنند. ”

پاسخ: غلط

بنابراین رانندگان و مسافران هزگر این شانس را نخواهند داشت تا احساس وزش باد را در یک روز تابستانی گرم را تجربه کنند ولی سرخود را می‌توانند از پنجره خارج کنند!

از تصویر زیر چه چیزی را استنباط می‌کنید:

۱-خطر ۲- عبور با احتیاط برای وسایل نقلیه موتوری ۳-باربند متصل نشود ۴-مستعد حادثه خیز بودن جواب:۴

خوب شاید باید خوشحال باشیم در ایران هستیم و یکی از آسان‌ترین آزمون‌های رانندگی را در جهان بر لوح افتخار خود داریم.