عدم دسترسی به مجازی

قضیه چیه؟
چرا به بهانه های مختلف سایت هایی راکه ایجاد مهرومحبت وایجاد رابطه سالم بین هموطنان میکنه جلویش سنگ می اندازند.
از صبح ساعت ۶تاحالا هرچی سعی کردم صفحه باز نشد تا الان که ساعت۹وخرده ای هست .
چرا؟
نه واقعا چرا؟
اگر از طرف مدیرسایته که خوبه یک اعلان کوچک روصفحه بزنه؛مثلا برای بروز زسانی چندساعتی تعطیله
شاید هم سایت باساعت خواب وبیدار آقامدیرتنظیم می‌شه
شایدم ……….
نظرشماچیه؟