عدم رضایت اکثر اعراب از رابطه جنسی خود با همسرانشان

به گزارش سرویس بین الملل افکار، بنا بر تحقیقاتی که موسسه عربی سلامت جنسی در قاهره آن را منتشر نموده است، مسائل جنسی در بین بالاترین اولویت های زندگی اعراب قرار دارد.


مسائل جنسی در رتبه سوم اولویات مردان بعد از سلامتی و کار و آینده شغلی و رتبه پنجم اولویت‌های زندگی زنان عرب قرار دارد.


در همین حال ۹۸درصد از مردان و ۹۶درصد از زنان مسائل جنسی را از موارد مهم زندگی مشترک عنوان کرده و ۸۱ درصد از آن ها به عدم رضایت خود از ارتباط جنسی با همسرانشان اعتراف کرده اند.


این تحقیقات بین ۵۰ هزار مرد و زن از مردم هفت کشورعربی مصر، عربستان، امارات، لبنان، الجزایر، مغرب و آفرقای جنوبی صورت گرفته است.


نتایج این تحقیقات بنا بر‌ آنچه روزنامه مصری الیوم منتشر نموده است نشان می‌دهد ۴۰درصد از مردان و ۶۲درصد از زنان در کشور امارات از زندگی جنسی خود رضایت دارند و این نسبت در کشور کویت ۴۶ درصد در مردان و ۴۹درصد در زنان است.


گفتنی است این تحقیق آماری و علمی اول نمونه از نوع خود در خاور‌میانه است که به موضوع روابط جنسی همسران در خانواده مربوط است.


مطالعات اخیر نشان می‌دهد عدم رضایت از رابطه جنسی در میان زنان و مردان منحصر به سنین بالا نمی‌شود و جوانان نیز در این مورد با آن ها شریک هستند.


در این تحقیق علمی آماری زنان و مردان به سه گروه کمتر از سی سال، سی الی پنجاه سال و بالای پنجاه سال تقسیم شده اند. از این بین زنان کمتر از سی سال کمترین رضایت را از ارتباط جنسی با همسران خود دارند. از سوی دیگر مردان بین سی الی پنجاه سال در مردان این حس را دارند.


نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد بین رضایت از روابط جنسی همسران با اعتماد به نفس فصل مشترک وجود دارد و هر چه رضایت از این مسئله بین همسران بیشتر باشد رضایت در دیگر اولویت های زندگی نیز بالا می‌رود.