عروسی با پیراهن ۱۷۵ کیلویی

یک دختر ۲۰ ساله انگلیسی که می خواست به سبک سیندرالا مراسم عروسی بگیرد مجبور شد یک پیراهن ۱۷۵ کیلویی به تن کند.
به گزارش روزنامه سان ، دو ساعت تمام طول کشید تا عروس خانم ، جوزفین دوهرتی پیراهن ۲۵ هزار پوندی خود را تن کند تا در مراسم عروسی به همسرش تیم دیلانی بپیوندد.
پس از پایان مراسم عروسی که در کلیسایی در تول ورث ، سوری برگزار شد پنج مرد ورزیده و پنج ندیمه عروس دنباله لباس گران قیمت و گران سنگ او را که قطاری نزدیک به ۶۰ فوت (تقریبا ۲۰ متر) را تشکیل داده بود حمل کردند.
سی دقیقه طول کشید تا عروس خانم به اتفاق ملازمانش از داخل کلیسا به کالسکه ای که درست شبیه به کالسکه سیندرالا بود برسند و او را سوار کنند.
کالسکه سیندرلایی نیز پس زا چهار ساعت حرکت مورچه وار بالاخره به محل جشن که یک کیک ۴۰ طبقه منتظر آنها و مهمانان بود رسید.
عروس خانم پس از پایان جشن به روزنامه سان چاپ انگلیس گفت همیشه آروز داشته است به سبک داستان های شاه پریان عروسی کند و بالاخره به آرزویش رسیده است.
لباس عروسی این دختر جوان انگلیسی توانست برای بیست و پنجمین بار رکورد بزرگترین و اشرافی ترین لباس عروسی جهان را که آخرین آنها متعلق به کارلی اٌبرین ۱۶ ساله بود بشکند و نام صاحب خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.