عروسی رفتن و گرونی!

یه موقعی توی مراسم عقد سکه هدیه میدادن،

بعد شد نیم سکه،

بعد ربع سکه،

بعد این سکه‌های یک گرمی و نیم گرمی «پارسیان» و این چیزا اومد …

عنقریب روزی فرا میرسه که به عروس و داماد فقط بتونیم بگیم «آفرین»…!‏»