عروسی محسن مسلمان قرمز پوش شد + تصاویر

محسن مسلمان هافبک جوان تیم پرسپولیس روز گذشته مراسم عروسی خود را برگزار نمود.

عروسی محسن مسلمان قرمز پوش شد

عروسی محسن مسلمان

محسن مسلمان هافبک جوان تیم پرسپولیس روز گذشته مراسم عروسی خود را برگزار نمود.

عروسی محسن مسلمان قرمز پوش شد

بازیکنان پرسپولیس در عروسی محسن مسلمان

 بازیکنان تیم پرسپولیس نیز با حضور در این مراسم همراه هم تیمی خود در این روز ویژه بودند.

 عروسی محسن مسلمان قرمز پوش شد

پرسپولیسی ‌ها در عروسی محسن مسلمان

کاپ