عزل مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی توسط احمدی نژاد!

در ستون شنیده هاى اعتمادملى امروز ( ۴ تیر ۱۳۸۵)، اخبار ویژه زیر درج شده است.


شنیدیم‌ که‌ هیات‌ وزیران‌ طى‌ مصوبه‌اى‌ مبلغ‌ ۴۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیون‌ ریال‌ از محل‌ اعتبارات‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۸۵ براى‌ بازسازى‌ افغانستان‌ اختصاص‌ داد. این‌ بودجه‌ در اختیار ستاد مشارکت‌ در بازسازى‌ افغانستان‌ قرار مى‌گیرد تا بر اساس‌ مصوبات‌ ستاد یادشده‌ براى‌ بازسازى‌ کشور افغانستان‌ هزینه‌ شود.شنیده‌ شده‌ که‌ در اغتشاشات‌ اخیر آذربایجان‌شرقى‌ دو نفر از عوامل‌ اصلى‌ وابسته‌ به‌ یک‌ کشور خارجى‌ شناسایى‌ و دستگیر شده‌اند. به‌ گزارش‌ سایت‌ فردا، رئیس‌ دادگسترى‌ استان‌ آذربایجان ‌شرقى‌ درباره‌ دستگیرشدگان‌ اغتشاشات‌ اخیر این‌ استان‌ گفت‌: ۲۵ تا ۳۰ نفر از عوامل‌ اصلى‌ در این‌ وقایع‌ دستگیر شده‌اند که‌ دو نفر از دستگیرشدگان‌ عوامل‌ اصلى‌ وابسته‌ به‌ این‌ کشور هستند و پرونده‌ آنها براى‌ بررسى‌ به‌ تهران‌ ارسال‌ شده‌ است‌.خبر شنیدنى‌ دیگر اینکه‌ محمود احمدى‌نژاد رئیس‌جمهورى‌ مدیر یک‌ مدرسه‌ غیرانتفاعى‌ را که‌ به‌ دلیل‌ تخلف‌ از سمتش‌ عزل‌ شده‌ بود به‌ عنوان‌ نماینده‌ خود در شوراى‌ نظارت‌ بر مدارس‌ غیر انتفاعى‌ کشور منصوب‌ کرد. به‌ گزارش‌ فردا، ]…[ موسس‌ مدرسه‌ غیرانتفاعى‌ ]…[ که‌ به‌ علت‌ تخلف‌ از مقررات‌ مدارس‌ غیر انتفاعى‌ در شوراى‌ نظارت‌ تهران‌ به‌ عدم‌ صلاحیت‌ محکوم‌ گردیده‌ و حکم‌ مدیریتش‌ لغو شده‌ بود به‌ عنوان‌ نماینده‌ رئیس‌جمهورى‌ انتخاب‌ شده‌ است‌. پیش‌ از این‌، دکتر اژه‌اى‌ استاد دانشگاه‌ و موسس‌ مدارس‌ استعدادهاى‌ درخشان‌ و نماینده‌ ولى‌فقیه‌ در اتحادیه‌ انجمن‌هاى‌ اسلامى‌ دانشجویان‌ اروپا، نماینده‌ رئیس‌جمهورى‌ در شوراى‌ نظارت‌ بر مدارس‌ غیرانتفاعى‌ بود.آخرین‌ شنیده‌ اینکه‌ ژاپن‌ در پى‌ حمایت‌ از مواضع‌ آمریکا، متحد غربى‌ خود اعلام‌ آمادگى‌ کرد که‌ براى‌ حمایت‌ از مواضع‌ ایالات‌ متحده‌ علیه‌ ایران‌، حساب‌هاى‌ بانکى‌ ایران‌ را در ژاپن‌ مسدود مى‌کند. به‌ گزارش‌ آفتاب‌، این‌ موضوع‌ که‌ مقامات‌ ژاپنى‌ آن‌ را به‌ روزنامه‌ فایننشال‌ تایمز گفته‌اند در صورتى‌ عملى‌ مى‌شود که‌ ایران‌ از برنامه‌ هسته‌اى‌ خود دست‌ نکشد و آمریکا بخواهد تحریم‌هاى‌ مالى‌ بر تهران‌ اعمال‌ کند.