عضویت در باشگاه مختلط!


images/20071216/Garden.jpg  ایرنا گزارش داد یکی از باغ‌های گوهر دشت کرج به محلی برای انجام برنامه‌های ورزشی مشترک دختران و پسران تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در این برنامه‌های ورزشی مختلط باید شهریه بالایی بپردازند.
ایرنا به مبلغ این شهریه اشاره‌ای نکرده و نگفته است که این اقدامات از کی آغاز شده و چقدر قانونی است؟!