عکسی جالب و واقعی از خاتمی در چند قدمی بوش!

عکس زیر متعلق به چند سال پیش و زمانی است که پاپ(رهبر کاتولیک های جهان) تازه مرده بود و مقامات سیاسی مذهبی دنیا برای مراسم به خاک سپاری او به واتیکان رفته بودند.عکس های بیشتر: