عکس از تیم چلسی در ایران

این عکس قدیمی در فرودگاه هیترو لندن و قبل از پرواز تیم فوتبال چلسی برای پرواز به ایران برای بازی با تیم پرسپولیس گرفته شده است.پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۹