عکس از خانه حضرت فاطمه


باغ فدک در 260 کیلومتری شهر مدینه
باغ فدک در ۲۶۰ کیلومتری شهر مدینهباغ فدک در 260 کیلومتری شهر مدینه
باغ فدک در ۲۶۰ کیلومتری شهر مدینهپنجره مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها که مشرف به باغ فدک می باشد
پنجره مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها که مشرف به باغ فدک می باشد


محراب مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها در باغ فدک
محراب مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها در باغ فدک


مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها در باغ فدک
مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها در باغ فدک


ورودی منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها در مدینه
ورودی منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها در مدینه


در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها در مدینه
در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها در مدینه