عکس از دختری که دو سر دارد!!عکسهای بالا مربوط به اَبی و بریتنی هنسل هست (Abigail and Brittany Hensel)


ابی و برینتی متولد هفتم مارس ۱۹۹۰ هستند ( درحال حاضر ۱۹ سال دارند) و انگلستان زندگی میکنند.


ابی و بریتنی دارای ۲ سر،۲ دست، ۲ ستون فقرات که در انتها به هم رسیده اند، ۳ ریه، ۲ قلب با گردش خون مشترک، ۱ کبد، ۲ معده، ۳ کلیه، ۱ دستگاه تناسلی و ۲ پا هستند.
اونها امیدوارند که ازدواج کنند و صاحب فرزند بشن و البته یک زندگی اجتماعی عادی رو تجربه کنند .وب سوار