عکس: بچه شیر در آغوش محمدرضا فروتن


عکس: حامد بدیعی

یک نظر برای "عکس: بچه شیر در آغوش محمدرضا فروتن" ارسال شده

نظرات بسته شده است.