عکس جالب ازعادل فردوسی پور در دندانپزشکی!

 


اولین بار که اسمش را در لیست بیمارانم دیدم ، کمی شوکه شدم ،باخودم گفتم: مگر  آن دندانهای زیبا و سفیدش نیاز به درمان هم دارد؟

از در که وارد شد ، با آن لبخند همیشگی ، قد بلندش

متحیرم کرد ، ??? سانتیمتر کم نیست !
وقتی روی یونیت نشست ، از اضطرابش گفت ،آرام به او گفتم : مطمئن باش نمی گذارم  یک هوادار   لیور پول ، کوچکترین دردی بکشد و خندیدیم … در پایان کار هم این عکس یادگاری را همکارم ازما گرفت .او را یک آدم بسیار باهوش ، مسلط به کار خود، خوش صحبت ، اهل مطالعه و بسیار منطقی  یافتم … این روزها با او هم چپ افتاده اند …