عکس سنگ قبر مصطفی زمانی بازیگر سریال یوسف پیامبر

البته نترسید مصطفی زمانی زنده اس، این سنگ قبر رو سنگ تراش برای تبلیغ کارش ساخته!


ابهام لینک