عکس های جالب ازهاشمی رفسنجانی بدون لباس روحانیت و داخل تونل مترو!