عکس های جالب از استقبال تیم ملی آلمان در فرودگاه مهرآباد