عکس های جالب از “ترین” های دنیا

شماری از تصاویر “ترین های” دنیا


بزرگترین پل ارتباطی بزرگراهها در هیوستون آمریکا

 


 

 

 طویلترین پل ارتباطی دنیا با طول ۳۲/۵ کیلومتر در چین

بزرگترین قصر دنیا در رومانی

  

بزرگترین دستگاه حفر کانال و راهسازی دنیا در آلمان

  

بزرگترین تالار دنیا در ژاپن با ظرفیت داخلی ۱۸ هزار نفر

  

بزرگترین اتوبوس دنیا با گنجایش ۱۷۰ مسافر

  

بلندترین مجسمه دنیا – مجسمه مسیح – در برزیل

 

بزرگترین مرکز خرید دنیا در چین

 
منبع: سایت علمی دانشجویان ایران