علاقه به جوان افغان ، دختر ۱۷ساله را از خانه فراری داد

دختر ۱۷ساله وقتی پی برد خانواده اش با ازدواج او با یک مرد افغان مخالفند، همراه مرد مورد علاقه اش از منزل پدری اش در یکی از محله های اصفهان خارج شد و به شهر قم فرار کرد.
به گزارش «جام جم»، هفته پیش مردی با مراجعه به مرکز پلیس اصفهان از گم شدن دختر ۱۷ساله اش خبر داد.
شاکی در تشریح ماجرا به پلیس گفت: چندی پیش دخترم با یک جوان افغان آشنا شد و تصمیم به ازدواج با وی گرفت ، اما من و اعضای خانواده مخالفت کردیم تا این که چند ساعت پیش دخترم از منزل خارج شد و دیگر مراجعه نکرد. گمان می کنم مرد افغان وی را فریب داده و با خود برده است.
با اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس قرار داد، ماموران جستجوی ویژه ای را برای یافتن دختر گمشده و مرد افغان آغاز کردند تا عاقبت چند روز پیش آن دو را هنگامی که قصد ورود به یک منزل اجاره ای در شهر قم را داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.
متهمان با انتقال به مرکز پلیس انگیزه خود را فرار به قصد ازدواج عنوان کردند.