علاقه به سرعت ، دختر جوان را گرفتار کرد


images/20070217/accident.jpg :دختر جوانی که بدون اجازه پدرش با خودروی وی اقدام به گشتزنی در خیابان کرده و پس از زخمی کردن راننده یک دستگاه خودروی پرشیا از صحنه حادثه متواری شده بود ، پس از گذشت ۲ماه از سوی ماموران انتظامی تهران شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ، ۲ماه پیش یکی از اهالی غرب تهران با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و ماموران را در جریان تصادف یک راننده پرشیا قرار داد.
به دنبال این تماس ، ماموران به محل حادثه اعزام شدند و به بررسی صحنه تصادف پرداختند و مرد مصدوم برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.
به این ترتیب ماموران برای تحقیقات از مرد راننده ، به بیمارستان اعزام شدند.
مرد مجروح به ماموران گفت: با خودرویم در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان یک دختر جوان که سرنشین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵بود، محکم به خودرویم کوبید.
وقتی از خودرو پیاده شدم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است ، ناگهان او با سرعت بسیار به سمت من حرکت کرد و پس از این که مرا به گوشه ای پرت کرد، متواری شد.
با اطلاعاتی که این مرد در اختیار ماموران قرار داد، جستجو برای یافتن راننده خطاکار آغاز شد، تا این که چند روز پیش دختر جوان شناسایی و بازداشت شد و برای تحقیقات به مرکز پلیس انتقال یافت.
راننده خطاکار در بازجویی های مقدماتی منکر هر گونه جرمی شد؛ بنابراین برای ادامه تحقیقات به شعبه نهم دادسرای ناحیه ۵تهران انتقال یافت و وقتی پی برد که گریزی از بیان حقیقت ندارد، بصراحت به جرایم خود اعتراف کرد و گفت: از این که مرد راننده زخمی شده و خودرویش آسیب دیده بشدت ناراحت هستم.
من عاشق سرعت و خودرو بودم. وقتی می دیدم دوستانم با خودروی والدین خود در شهر تردد می کنند ، غبطه می خوردم.
بنابراین تصمیم گرفتم در غیاب پدرم ، با خودرویش در شهر گشت بزنم. برای اولین بار در عمرم رانندگی کردم و چنین حادثه تلخی رقم خورد. پس از این که از محل حادثه فرار کردم ، مدام عذاب وجدان داشتم ؛ اما از ترس تنبیه شدن از سوی پدرم ، ماجرا را برای کسی بازگو نکردم و طلب بخشش دارم.
بنابر این گزارش ، روز گذشته برای دختر جوان قرار قانونی صادر شد تا تحقیقات تکمیلی درخصوص پرونده وی صورت گیرد.