علت تقلید جوانان کشورهاى اسلامى در مسائل گوناگون از غرب چیست؟
جواب :  


  مسأله غرب‏گرایى و تقلید کورکورانه مظاهر تمدن غرب توسط جوانان کشورهاى جهان سوم از جمله کشورهاى اسلامى پدیده‏اى است که داراى علل متعدد و سابقه طولانى مى‏باشد که به برخى از مهمترین عوامل این پدیده شوم اشاره مى‏نماییم: نتایج تحقیقاتى که در این زمینه انجام شد، نشان مى‏دهد که هر چه احساس بى‏هویتى اجتماعى جوانان نسبت به نظام اجتماعى و ارزش‏هاى حاکم در جامعه بیشتر شود، احساس هویت اجتماعى آنان نسبت به الگوهاى شناختى و ارزشى، رفتارى و نمادى حاکم بر گروه‏هاى غربى رپ و هوى‏متال و… بیشتر مى‏شود. به عبارت دیگر به این دلیل که نظام اجتماعى زمینه‏هاى لازم براى کسب هویت اجتماعى جوانان را براساس ارزش‏هاى نظام و انقلاب اسلامى از طریق فرایندهاى اصولى و مبنایى جامعه‏پذیرى، فراهم نکرده است، گرایش‏هاى ارزشى و شناختى، رفتارى و نمادى، جوانان متناسب با اهداف نظام و انقلاب اسلامى نیست، از طرف دیگر به دلیل این که الگوها و ارزش‏هاى فرهنگ غربى به وفور در دسترس جوانان قرار گرفته و به تناسب نیازهاى آنان توسط نظام‏هاى غربى براى آنها الگوسازى و ترویج شده و نظام اجتماعى خودمان نیز به تبلیغ آنها پرداخته است، احساس هویت اجتماعى نوجوانان متناسب با الگوهاى غربى شکل گرفته و ویژگى‏هاى شناختى و ارزشى، رفتارى و نمادى آنها نیز مبتنى بر آنها جلوه‏گر شده است. از جمله عواملى که زمینه‏هاى این روند را فراهم نموده و به آن شدت مى‏بخشد عبارتند از: ۱- مظاهر زیبا و دلفریب حیات مادى غرب که از سویى برآیند رشد تکنولوژى است و از دیگر سو محصول غارت و به کارگیرى سرمایه‏هاى کشورهاى عقب‏مانده و ضعیف است. ۲- وجود گرایش‏هاى نیرومندى همچون غریزه جنسى که موجب افتادن در دام هواها و تمایلات نفسانى که در جهان غرب برآمدنى‏تر و با فرهنگ آن تناسب بیشترى دارد و ناآگاهى بسیارى از جوانان از اهداف و توطئه‏هاى دشمنان و نادانسته پیروى نمودن از آنها. ۳- به فراموشى سپردن منابع و ذخایر غنى و ارزشمند فرهنگى، اخلاقى، علمى و مادى خود. ۴- ضعف بینش صحیح اسلامى در برخى از عناصر نقش‏آفرین در صحنه تفکر اجتماعى (مانند برخى از روشنفکران غرب‏زده و مطبوعات وابسته به خارج و…). ۵- به کار نگرفتن درست و کامل اصول و تعالیم اسلامى در عرصه فرهنگ و بینش اجتماعى. ۶- عدم آشنایى بسیارى از خانواده‏ها با اصول تربیت اسلامى. در مورد راه‏هاى مبارزه با غرب‏گرایى باید گفت: واقعیت این است که غرب‏گرایى یک مقوله حقیقى و جدى و با برنامه‏ریزى‏هاى منظم و سازماندهى شده مى‏باشد و تنها راه مبارزه با آن نیز مصونیت بخشیدن به جوانان و سایر افراد جامعه از راه تمسک به فرهنگ غنى اسلامى و ملى این مرز بوم و استفاده کارآمد از همه امکانات خصوصاً دستگاه‏هاى فرهنگى و بسیج همه اقشار مردم، براساس برنامه‏اى دقیق، حساب شده مى‏باشد. بر این اساس مهم‏ترین راه‏هاى مبارزه با آن عبارتند از: ۱- حفظ و تعمیق ارزش‏هاى اسلامى و ملى از طریق فرآیند صحیح جامعه‏پذیرى و عوامل آن مانند خانواده، مدرسه، رسانه‏ها و… و آگاه نمودن جوانان با پیشینه‏هاى درخشان تمدن اسلامى و دستاوردهاى مادى و معنوى عظیم انقلاب اسلامى. ۲- تحقق حیات طیبه اسلامى و حفظ ارزش‏هاى انقلابى، استقرار عدالت اجتماعى و قسط اسلامى و تأمین رفاه، سعادت، خوشى، صلح و امنیت براى مردم در سایه ایمان به خداوند و حاکمیت ارزش‏هاى الهى. ۳- هوشیارى و بیدارى در مقابل انحراف معنوى جامعه اسلامى. ۴- احیاى فریضه مهم امر به معروف و نهى از منکر که به عنوان یکى از ارکان اساسى اسلام و ضامن حفظ و بقاى فرایض و ارزش‏هاى الهى مى‏باشد. ۵- تحقق‏باورى عمیق، درونى، ریشه‏دار، عقلانى و مبتنى بر نظام ارزش اسلام در مدیران جامعه به معنى کسانى که در دستگاه‏هاى رسمى، تقنینى، اجرایى، قضایى، نظامى، انتظامى، آموزشى، فرهنگى و تبلیغى و… نقش ایفا مى‏کند. نسبت به جایگاه و اهمیت اساسى این مجموعه، در جهت‏گیرى فرهنگى و ارزشى جامعه و خارج شدن این مجموعه از حالت انفعال، یأس و اعتقادات پنهان جبرگرایانه که روحیه سازش و تسلیم در برابر فرهنگ واحد جهانى را به دنبال خواهد داشت. ۶- تلاش و تدبیر جدى، گسترده و عمیق براى لحاظ نظام ارزشى مطلوب در همه فعالیت‏ها و اقدامات، در بخش‏هاى مختلف جامعه و در عرصه‏هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و… ۷- تبلور و تجلى این نظام ارزشى در رفتار حقیقى و حقوقى مدیران، ساختار کلان کشور و برنامه‏هاى اجرایى… در پایان ذکر این نکته لازم است که مسلماً برخورد فیزیکى و بستن مرزها و… هرگز به عنوان بهترین یا آخرین راه حل نمى‏باشد و تحقق آن نیز در عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژى به صورت کامل امکان‏پذیر نیست، اما در مواردى لازم است و از تأثیر و نفوذ بیشتر تهاجم فرهنگى جلوگیرى به عمل مى‏آورد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- فرهنگ و تهاجم فرهنگى، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبرى ۲- انقلاب و ارزش‏ها، على ذوعلم ۳- ابوالفضل اشرفى، بحران هویت اجتماعى و آسیب‏شناسى انقلاب (مجموعه مقالات آسیب‏شناسى انقلاب اسلامى)