عملیات شبه نظامیان پاکستان علیه اشرار در منطقه مرزى با ایران

شبه نظامیان پاکستان عملیات جستجو را براى بازداشت اشرارعامل حمله به نیروهاى انتظامى ایران , در مرز مشترک دوکشور اغازکردند .

به گزارش سرویس سیاسى آریا ، شبکه خبرى جیو پاکستان امروز اعلام کرد، شبه نظامیان پاکستان عملیات جستجو در منطقه تربت TORBATو منطقه صفر مرزى مندMAND با ایران را اغاز و پنج نفر از مظنونان حمله به نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران را بازداشت کردند ۰


در این عملیات مقدار زیادى مواد منفجره و سلاح کشف و ضبط شده است ۰


این عملیات در پى حمله عوامل مسلح ناشناس در منطقه صفر مرزى به نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران اجرا مى شود که در پى ان دونفر از نیروهاى انتظامى ایران جان خود را از دست دادند و یک نفر زخمى شد ۰


افراد مسلح ناشناس در این حمله چهار تن از نیروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران را هم ربودند و به خاک پاکستان منتقل کردند .


شبه نظامیان پاکستان با محاصره منطقه تربت با عوامل مسلح ناشناس درگیر شدند .ازخزئیات این درگیرى ها تا کنون گزارشى منتشر نشده است ۰