عملکرد حوزه مشارکتهای جوانان در سال ۹۴/ ارائه مجوز به ۵۰۰ سمن

رضا حجتی در گفت‌وگو با مُخبر مهر، با اشاره به ضرورت تقویت و تحکیم سرمایه اجتماعی در کشور به ویژه در حوزه جوانان بیان کرد: باید در این زمینه اقداماتی انجام شود و اصلی ترین راه برای استحکام و پرمایه شدن سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت اجتماعی است.

وی ادامه داد: مشارکت اجتماعی باید به صورت واقعی مبتنی بر آگاهی، شناخت و انتخاب افراد باشد و برای گسترش و بسط این نوع مشارکت، نیازمند آغاز حرکت از کودکان، نوجوانان و جوانان هستیم که وزارت ورزش و جوانان مسئول توسعه این نوع مشارکت در جوانان است.

ارائه مجوز به ۵۰۰ سمن در سال ۹۴

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در خصوص تعداد سازمان ‌های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد این سمن ‌ها به بیش از هزار مورد رسید.

وی تأکید نمود: در ابتدای دولت یازدهم یعنی در تابستان سال ۹۲ تنها حدود ۵۰ سمن دارای مجوز بودند که فقط در سال ۹۴ بیش از ۵۰۰ مجوز سمن صادر کرده ایم. حتی در آخرین روز سال ۹۴ چندین مورد مجوز سمن صادر شد که نشان دهنده اهمیت موضوع است.

حجتی با مقایسه تعداد سازمان ‌های مردم نهاد در ایران و کشورهای توسعه یافته افزود: تعدادسمن ‌ها در ایران نسبت به شاخص مشارکت سازمان یافته در سطح بین الملل، رقم خوبی نیست و بر مبنای آمار و مجوزهای وزارت ورزش و جوانان به ازای هر ۲۵ هزار جوان یک تشکل مردم نهاد داریم که با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد و باید تلاش کنیم این فاصله کاهش یابد.

برگزاری ۱۰ دوره ملی توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان به برنامه ‌های وزارت ورزش و جوانان در زمینه پشتیبانی از سازمان ‌های مردم نهاد اشاره نمود و بیان کرد: در سال ۹۴ توانمندسازی سمن ‌ها را در دستور کار قرار دادیم زیرا اگر توانمندسازی در کنار ایجاد سازمان مردم نهاد وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. به طور کلی هدف از شکل گیری سازمانهای مردم نهاد جوانان همین توانمندسازی است زیرا  فرض بر این است که سمن ‌های جوانان، سازمانهای مبتدی و غیر حرفه ای هستند.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ هم در حوزه دانش افزایی و ارتقای مهارت سمن ‌ها، هم به شکل حضوری هم در زمینه ممارست، تمرین و افزایش اعتماد به نفس اعضای سازمان ‌های مردم نهاد، اقدامات خوبی انجام شد به طوری که از طریق پشتیبانی از طرح ‌ها در جهت اعتلای هم افزایی، ایجاد و تقویت روابط و تعاملات بین سمن ‌ها و تشکل ‌ها اقدام کردیم.

حجتی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی سمن ‌ها اضافه نمود: در این راستا ۱۰ دوره ملی توانمندسازی در سطح کشور برگزار و در موضوعات مختلف مثل آسیب ‌های اجتماعی، محیط زیست، حضور سمن ‌ها در عرصه ‌های جهانی، مستندسازی تاریخ غیر مکتوب، کسل و کار و کارآفرینی اجتماعی کارگاه ‌های ملی برگزار شد. همچنین بیش از ۱۰۰ کارگاه استانی و منطقه ای در حوزه توانمندسازی سازمان ‌های مردم نهاد برگزار شد.

مطلب بالا در حوزه خانواده و ازدواج و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۳ March 2016 | 8:41 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.