عکس/آخرین خداحافظی "مجید" با "بی‌بی"

پیکر”بی بی قصه‌های مجید” پروین دخت یزدانیان صبح دیروز یکشنبه با حضور گسترده مردم در نجف آباد اصفهان تشییع شد.
۰۷ فروردین ۱۳۹۱