عکس:استیلی،علی دایی، عابدزاده و پیروانی در نماز جمعه

نماز جمعه سال ۷۶ عابدزاده ، دایی ، پیروانی گروسی و استیلی