عکس/محمدرضاشجریان ‌درمسابقات ‌والیبال

محمد رضا شجریان مشهد سال ۱۳۴۴ مسابقات والیبال منبع فیس بوک شجریانیها