عکس:نلسون ماندلا و همسرش

نلسون ماندلا و همسرش پس از رأی دادن در منزل خود در ژوهانسبورگ برای انتخابات محلی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰