عکسهایی از پشت صحنه فیلم اوتار (AVATAR)


احتمالا نام فیلم اوتار را شنیده اید و شاید هم آنرا دیده باشید. جلوه های ویژه این فیلم سر و صدای بسیاری راه انداخته بود و برای من سئوال پیش آمده بود که واقعا این موجودات با این شکل و شمایل چگونه ساخته شده اند و آیا اینیمیشن هستند و یا  . . .  که با کمی جستجو به این عکسها رسیدم کهع بسیار گویای قسمت بسیار زیادی از واقعیتهای پشت صحنه این فیلم هستند :منبع : IT Tutorial