عکسی‌ دیده‌نشده از آیت‌الله طالقانی پس از آزادی از زندان پهلوی

آزادی آیت الله طالقانی از زندان رژیم