عکسی از مدرک لیسانس سید محمد خاتمی

توضیح: کلیه مدارک استادان و استاد یاران بعد از انقلاب اسلامی مجددا بررسی شد و با آرم جمهوری اسلامی مجددا صادر شد.
یکی از دلایل این کار آرم شیر و خورشید و یکی دیگر عکس بی حجاب استادان خانم بود.
به همین دلیل این مدرک دارای آرم جمهوری اسلامی است.


خبرنامه آریایی